Welkom in Oosterend op Terschelling

de Boschplaat; Alleen op een eiland

De Boschplaat, welbekend en gewaardeerd Europees Natuurreservaat. Bovenop de stuifdijk, oftewel de Oude Scherm, heb je een fantastisch uitzicht, zowel naar de Noordzee als naar de Waddenzee. Tijdens het broedseizoen - van april tot september - staat er, ter hoogte van paal 22.4 en ook bij de Koffieboonplaat, een keet waar vogelwachters aanwezig zijn. Ze vertellen je graag meer over het gebied, en kijkend door hun telescoop heb je best kans om een lepelaar, bruine kiekendief, velduil of slechtvalk te zien. Er broeden maar liefst 70 verschillende vogelsoorten op de Boschplaat. Ook hazen, konijnen en reeën zijn te spotten, en 's nachts zijn vleermuizen en nachtvlinders actief. De rijkdom aan planten is, ondanks het feit dat een aantal soorten sterk overheersen, nog steeds heel bijzonder. De zeldzame, gesteelde zoutmelde, wilde asperge en verschillende soorten orchideeën bloeien hier weelderig. Meer weten over de Boschplaat? In de Natuurschuur te Lies is de expositie De Boschplaat, eeuwig bewegend landschap te zien. Toch is er nog altijd veel onbekend en zijn er voor de toekomst volop vragen te beantwoorden. Begroeiing en verruiging en erosie zijn de afgelopen tientallen jaren flink toegenomen - daardoor ontstaat er in het weidse landschap minder diversiteit aan planten en dieren. Tevens rijst de vraag of een stijgende zeespiegel een deel van de Boschplaat onder water zet, dat wel blijkt uit onderzoeken, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. In hoeverre mag de mens het gebied weer onder handen nemen? Want hoewel het een ruige wildernis lijkt, de mensenhand heeft zeker haar sporen nagelaten.

Inpolderingen langs de Friese kust, de aanleg van de Afsluitdijk, en dichter bij huis de maak van stuifdijken en ontginningen hebben zeker invloed gehad. Niettemin brengt een bezoek aan de Boschplaat je een heerlijk gevoel van even 'alleen op de wereld' te zijn, omringd door rust, ruimte en prachtige vergezichten!

 

Koggediep

Vroeger lag de Boschplaat los van het eiland Terschelling, gescheiden door een geul: het Koggediep. Vernoemd naar de Kogge, een scheepstype uit de late Middeleeuwen, waarmee handel werd gedreven met steden in Noord- Europa. De Hanzestad Kampen speelde hierbij een grote rol. Nog jaarlijks vaart een replica, 'de Kamper Kogge' over vanuit Kampen, en doet de haven van West-Terschelling aan.

Tip Neem wat te drinken mee als je de Boschplaat op gaat. De afstanden zijn groter en de wandelingen duren langer dan je zou denken.

Geschreven door Eilandmeisje

Over ons

Oosterend is een mooi en authentiek stukje Terschelling dat gezien en beleefd mag worden door eilanders en binnen- en buitenlandse gasten. De Stichting Natuurlijk Oosterend Terschelling (NO) zet zich ervoor in dat het unieke karakter en de schoonheid van ons dorp op de kaart wordt gezet zonder onze authenticiteit aan te tasten. Binnen Natuurlijk Oosterend is de bevordering van de leefbaarheid in Oosterend een belangrijk doel. Hiermee willen wij duurzaamheid, kleinschaligheid en de natuur als onze sterke punten benadrukken en uitdragen.

Onze partners

Waddengoud
Dark Sky Park
Staatsbosbeheer
Polderpracht
Gemeente Terschelling
Provincie Fryslân