Welkom in Oosterend op Terschelling

Faber Terschelling laag 58

Dit oudjaar is Oosterend vuurwerkluw. Begin dit jaar is er door de Buren van Oosterend een vuurwerkcommissie ingesteld op verzoek van een groot aantal inwoners. Oosterend is van oudsher een dorp met een sterk agrarisch karakter. Bijna iedere inwoner van Oosterend heeft wel één of meerdere dieren in of om het huis. Om gehoor te geven aan de oproep van de inwoners het geknal te beperken en te centraliseren, heeft de commissie een advies uitgegeven. Dit advies omvat het afsteken van vuurwerk te beperken tot alleen siervuurwerk en geen knalvuurwerk en vuurpijlen. Het Keizerplein waar de Heeren van der Schelling zich bevindt is aangewezen als centrale plek waar men vuurwerk kan afsteken. Aangezien dit voorgaande jaren ook al voornamelijk op deze plaats gebeurde is dit de meest voor de hand liggende lokatie. De Heeren van der Schelling zal de deuren openen, zodat men elkaar daar kan treffen onder het genot van een drankje. Het verzoek aan de accommodatieverschaffers om de gasten van dit advies op de hoogte te brengen.

Over ons

Oosterend is een mooi en authentiek stukje Terschelling dat gezien en beleefd mag worden door eilanders en binnen- en buitenlandse gasten. De Stichting Natuurlijk Oosterend Terschelling (NO) zet zich ervoor in dat het unieke karakter en de schoonheid van ons dorp op de kaart wordt gezet zonder onze authenticiteit aan te tasten. Binnen Natuurlijk Oosterend is de bevordering van de leefbaarheid in Oosterend een belangrijk doel. Hiermee willen wij duurzaamheid, kleinschaligheid en de natuur als onze sterke punten benadrukken en uitdragen.

Onze partners

Waddengoud
Dark Sky Park
Staatsbosbeheer
Polderpracht
Gemeente Terschelling
Provincie Fryslân